ตรวจ DNA Diet Fitness Pro

ดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นเป็นพิเศษ ด้วยการตรวจ DNA Diet Fitness Pro

ปัจจุบันเทรนด์ในการหันมาดูแลสุขภาพตัวเองนั้น ถือว่าได้รับความนิยมสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่มีมากขึ้น ด้วยปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่นับวินยิ่งรุนแรงขึ้น และด้วยเพราะเราทุกคนต่างก็เริ่มตระหนักได้ดียิ่งขึ้นแล้วว่า ถ้าปราศจากสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไป ชีวิตก็คงไม่อาจมีความสุขได้อย่างที่ใจต้องการ โดยแนวทางในการดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมนั้น ก็มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอาหารอย่างการทำ IF หรือการออกกำลังกายประเภทต่าง ๆ

แต่ทั้งนี้ ทราบหรือไม่ว่า ในปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถทำให้การดูแลสุขภาพของเรานั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการหรือเรื่องการออกกำลังกายก็กลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นได้ และยังทำให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ด้วย ผ่านการตรวจ DNA ซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไร จะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนั้น สามารถติดตามได้จากข้อมูลดังต่อไปนี้

DNA Diet Fitness Pro คืออะไร? ทำความรู้จักไว้เป็นทางเลือกใหม่ของการดูแลสุขภาพ

“DNA Diet Fitness Pro” คือ โปรแกรมการตรวจยีน เพื่อนำเอาสารพันธุกรรมในกระพุ้งแก้มของเราไปวิเคราะห์แล้วแปลผลออกมาให้ได้คำตอบว่า “ร่างกายของเรานั้นมีลักษณะทางพันธุกรรมแบบไหน?” ในเชิงของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อาทิ ยีนของเรามีความสามารถในการเผาผลาญพลังงานเป็นอย่างไร? ยีนของเราทำปฏิกิริยาต่อสารอาหารประเภทแป้ง โปรตีน ไขมัน ในลักษณะไหน? หรือ ยีนของเรามีความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายมากน้อยเพียงใด? เป็นต้น

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมานี้ จะช่วยทำให้เราสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการ หรือว่าเรื่องของการออกกำลังกาย

ขั้นตอนการตรวจ DNA Diet Fitness Pro เป็นอย่าไร? อะไรทำให้มั่นใจว่าผลตรวจที่ได้นั้น…น่าเชื่อถือ?

สำหรับขั้นตอนในการตรวจ DNA Diet Fitness Pro นั้น ถือว่าไม่มีความซับซ้อนและยุ่งยากเลยสำหรับผู้เข้ารับการตรวจ ซึ่งทำได้โดยแพทย์จะใช้ไม้เล็ก ๆ ขูดไปยังบริเวณกระพุ้งแก้มไม่ให้เลือดออก คือขูดเอาเพียงแค่เซลล์ตรงผนังเยื่อบุกระพุ้งแก้มไปส่งตรวจก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นในกระบวนการของทางฝั่งผู้รับการตรวจแล้ว

แต่ทั้งนี้ในฝั่งทางด้านการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลตรวจนั้น จำเป็นจะต้องใช้เวลายาวนานถึง 1 เดือน เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด โดยในขั้นตอนของการวิเคราะห์ผลตรวจ ทางทีมแพทย์จะดำเนินการนำเอา DNA ที่เก็บได้มาคลี่ออกเพื่อดูตำแหน่งการเรียงกันของคู่ยีนว่ามีลักษณะอย่างไร จับคู่กันแบบไหน แล้วนำไปเทียบกับข้อมูล DNA ของกลุ่มตัวอย่างที่เก็บมาเป็นจำนวนมากจากคนทั่วโลกใน “DNA BANK” หรือ “ธนาคาร DNA” เพื่อให้ได้คำตอบว่า DNA ที่มีการเรียงตัวจับคู่กันแบบนี้ จะส่งผลให้มีลักษณะพื้นฐานร่างกายเป็นแบบใด

เพราะโดยปกติแล้ว การจับคู่เรียงตัวกันของ DNA ที่เปลี่ยนไป จะทำให้พื้นฐานร่างกาย คาแรคเตอร์ รูปร่างหน้าตาของคนเราแตกต่างกันไปด้วย แต่ถ้า DNA คู่ใดของเราที่จับคู่เรียงตัวเหมือนกัน ก็จะทำให้เรามีพื้นฐานร่างกาย หรือรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกันได้นั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น จากการตรวจ DNA ของคนที่มีดวงตาสีฟ้า ก็จะพบว่า มีการจับคู่ DNA ในตำแหน่งที่เกี่ยวกับลักษณะของดวงตาเหมือนกัน ดังนั้น ข้อมูลในธนาคาร DNA จึงเปรียบเสมือนกับเกณฑ์ที่ใช้อ้างอิงว่า DNA ของผู้เข้ารับการตรวจ จะมีพื้นฐานร่างกายเป็นอย่างไร และนำไปสู่การแปลผลเพื่อวิเคราะห์แนวทางในการดูแลสุขภาพในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับพื้นฐานร่างกายให้ได้มากที่สุด

จะทราบผลอะไรบ้างจากการเก็บตัวอย่างตรวจDNA Diet Fitness Pro?

ผลที่ได้จากการตรวจ DNA Diet Fitness Pro นั้น จะเป็นผลในส่วนที่มีการเก็บข้อมูลDNA อ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างทั่วโลกเอาไว้เป็นจำนวนมากที่สุด เพื่อให้การแปลผลนั้นมีความแม่นยำมากที่สุด และคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อการวางแผนการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้เข้ารับการตรวจ โดนผลการตรวจที่เราจะได้ทราบจากการเข้าโปรแกรมการตรวจDNA Diet Fitness Pro นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

1.ความต้องสารอาหาร (Nutrient Needs)

การตรวจDNA Diet Fitness Pro จะทำให้เราทราบว่า พื้นฐานร่างกายของเรานั้นต้องการสารอาหารสำคัญใดเป็นพิเศษ เช่น เมื่อตรวจแล้วพบว่า พื้นฐานร่างกายเรามีความต้องการวิตามินบี 6 และ บี 12 สูง นั่นหมายความว่า เราจำเป็นต้องทานอาหารที่มีวิตามินบี 6 และ บี 12 มากกว่าคนทั่วไป เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ซึ่งหากเราไม่ทราบ และปล่อยให้ร่างกายไม่ได้รับวิตามินบี 6 และ บี 12 ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ ก็จะทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราได้

2.ความไวต่ออาหาร (Food And Dietary Sensitivities)

การตรวจDNA Diet Fitness Pro จะทำให้เราทราบว่า ร่างกายของเราตอบสนองต่อสารอาหารแต่ละชนิดเป็นอย่างไร เช่น เมื่อตรวจแล้วพบว่า พื้นฐานร่างกายเรามีความไวต่อสารอาหารประเภทแป้งและคาร์โบไฮเดรตเป็นพิเศษ นั่นหมายความว่า หากเราไม่ควบคุมการรับประทานคาร์โบไฮเดรตให้ดี ก็จะทำให้เราอ้วนได้ง่ายกว่าคนอื่น หรือหากผลตรวจบอกว่าร่างกายเราไวต่อแอลกอฮอล์ นั่นก็จะทำให้เรารู้ตัวแล้วว่า ไม่ควรดื่มในปริมาณเดียวกับคนทั่วไป เพราะเราอาจเมาเร็ว เมาหนัก และเมาง่ายกว่าปกติ

3.การดูแลสุขภาพองค์รวม (Well – Being)

การตรวจDNA Diet Fitness Pro จะทำให้เราทราบว่า เราควรดูแลสุขภาพตัวเองโดยรวมอย่างไร เพื่อให้เรามีโอกาสมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้มากที่สุด โดยเราจะทราบได้เลยว่า พื้นฐานร่างกายเรานั้นมีความสามารถในการเผาผลาญพลังงานเป็นอย่างไร เสี่ยงต่อความภาวะน้ำหนักเกินมากน้อยแค่ไหน ตลอดจนมีความสามารถในการขจัดสารพิษออกจากร่างกายได้ดีเพียงใดด้วย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะทำให้แพทย์สามารถให้คำแนะนำและวางแผนที่เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพที่เหมาะกับสมกับเราโดยเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิพภาพ และเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

4.การออกกำลังกายที่เหมาะสม (Fitness)

การตรวจDNA Diet Fitness Pro จะทำให้เราทราบว่า พื้นฐานร่างกายของเราแข็งแรงมากน้อยแค่ไหน มีโอกาสเสี่ยงต่อการบาดเจ็บสูงเท่าไร มีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองดีแค่ไหน ฯลฯ ซึ่งการทราบข้อมูลเหล่านี้ จะนำไปสู่คำแนะนำในการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับเราได้ว่า ควรออกกำลังกายเท่าไร อย่างไรดี ถึงจะไม่หักโหมเกินไปกับร่างกายของเรา ถึงจะไม่ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บแทรกซ้อนได้ เป็นต้น

ใครควรตรวจDNA Diet Fitness Pro?

การตรวจDNA Diet Fitness Pro เป็นการตรวจที่จะทำให้เราทราบว่า “พื้นฐานร่างกายของเรานั้นเป็นอย่างไร?” เพื่อให้สามารถวางแผนในการดูแลสุขภาพร่างกาย วางโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตัวเราเองให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นการตรวจที่ทำเพียงครั้งเดียวในชีวิตก็เพียงพอ เพราะDNA นั้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงน้อยมาก จึงเหมาะกับเป็นการตรวจตั้งแต่เด็ก ๆ หรือตรวจในกลุ่มคนที่ “ต้องการดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองเป็นพิเศษ” ต้องการวางแผนเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ

เพราะหากเราปล่อยให้ร่างกายของเราก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุไปโดยที่ไม่ทราบเลยว่า พื้นฐานร่างกายตัวเองเป็นอย่างไร จำเป็นต้องดูแลตรงไหนเป็นพิเศษ ก็จะทำให้ชีวิตในช่วงบั้นปลายของเรา มีปัญหาสุขภาพรบกวน ไม่แข็งแรง และไม่สามารถมีความสุขได้อย่างที่ควรจะเป็น หรือในอีกลุ่มหนึ่งที่การตรวจDNA Diet Fitness Pro มีประโยชน์มากเป็นพิเศษโดยตรงเลยก็คือ กลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินมาตรฐาน และต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลับมามีรูปร่างและสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์

เพราะการตรวจDNA Diet Fitness Pro จะช่วยทำให้สามารถควบคุมการรับประทานอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และวางแผนการออกกำลังกายที่เหมาะกับร่างกายเราได้ดีกว่า อันจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า โดยลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บ ขาดสารอาหาร หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อสุขภาพในทางที่ไม่ดีได้มากกว่า เพราะเป็นการดูแลตัวเองบนพื้นฐานของการที่เราทราบว่า ร่างกายของเราเป็นอย่างไร และเหมาะกับการดูแลแบบไหนอย่างแท้จริง

เพราะพื้นฐานร่างกายคนเรานั้นไม่เหมือนกัน จึงทำให้บางคนกินเท่าไรก็ไม่อ้วน ในขณะที่บางคนกินนิดเดียวก็อ้วนได้ หรือการออกกำลังกาย ร่างกายบางคนก็เหมาะกับการวิ่ง แต่บางคนวิ่งกี่ที่ก็เจ็บ เพราะแท้จริงแล้วร่างกายเหมาะกับการออกกำลังกายแบบอื่นมากกว่า ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เองเป็นข้อเท็จจริงที่ทำให้เราประเมินได้ว่า ถ้าเรารู้ว่าพื้นฐานร่างกายของเราเป็นอย่างไร เราก็จะวางแผนดูแลตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้น เหมือนกับการที่เรารู้ว่าเราชอบอะไร ก็จะทำให้เราเรียน และทำงานในเรื่องนั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง

ดังนั้น สำหรับการตรวจDNA Diet Fitness Pro แล้ว จึงเป็นเสมือนการตรวจที่ทำให้เรารู้จักพื้นฐานตัวเอง รู้จักร่างกายตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าใครก็ตามที่ปรารถนาอยากจะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นได้มากกว่านี้ ทำให้ตัวเองมีรูปร่าง มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้มากกว่านี้ เพื่อมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นกว่านี้ล่ะก็ โปรแกรมการตรวจนี้นับว่าคุ้มค่ามาก ๆ เพราะเป็นการตรวจเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิต แต่สามารถทำให้เรามีแนวทางในการดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีได้ไปตลอด…ทั้งชีวิต

บทความที่เกี่ยวข้อง
Scroll to Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า