โรงพยาบาลดิจิทัล

เปลี่ยนโรงพยาบาลดิจิทัลให้เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ ด้วยการดูแลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

Luciano Brustia กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ InterSystems อธิบายว่า โรงพยาบาลดิจิทัลต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลและ AI เพื่อมอบการดูแลทางคลินิกที่ดีที่สุด

จากผลของ COVID-19 โรงพยาบาลในเอเชียถูกผลักดันให้ใช้เทคโนโลยีและระบบใหม่เพื่อรับมือกับความท้าทายของการระบาดใหญ่ การเร่งความเร็วในการทำให้ดิจิทัลของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์และผู้ป่วย ช่วยปรับปรุงกระบวนการ, ลดต้นทุน และปรับปรุงคุณภาพการดูแล

การแปลงเป็นดิจิทัลเป็นเพียงก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เมื่อโรงพยาบาลเปลี่ยนรูปแบบเป็นดิจิทัล โรงพยาบาลจะย้ายออกจากระบบที่ใช้กระดาษเป็นหลักเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสนับสนุนแพทย์ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจใช้กับระบบของแผนกต่าง ๆ หรือระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์แบบครอบคลุม (EMR)

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นระดับของวุฒิภาวะทางดิจิทัลขั้นสูงที่ผู้ให้บริการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและระดับหรือคุณค่าของการดูแลที่แพทย์สามารถให้ได้โดยใช้เครื่องมือดิจิทัลขั้นสูง

แม้ว่าการแปลงเป็นดิจิทัลจะมีข้อดี แต่ในทางกลับกันสามารถนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกด้วยการแปลงเป็นดิจิทัล ผู้ให้บริการสามารถปรับปรุงกระบวนการและปรับปรุงการเดินทางของผู้ป่วยได้ รวมทั้งสามารถบันทึกและแบ่งปันข้อมูลผู้ป่วยเพื่อให้การสื่อสารระหว่างผู้ดูแลและแผนกต่าง ๆ รวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น

สิ่งนี้ช่วยให้แพทย์มองเห็นภาพของผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงยาและอาการแพ้ เพื่อให้การดูแลที่ดีที่สุดและลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด ซึ่งจากมุมมองของผู้ป่วย เวลารอจะลดลง เนื่องจากเรียกดูข้อมูลเช่นผลการทดสอบได้เร็วกว่า จำเป็นที่จะต้องรวบรวมทั้งปัจจัยที่นำเข้าสู่กระบวนการดูแล, การรักษาที่ผู้ป่วยได้รับและต้นทุนของการรักษาเหล่านั้น และผลลัพธ์ด้านสุขภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพคุณค่าของการดูแล จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลและจับคู่ผลลัพธ์กับโปรไฟล์ส่วนบุคคลและความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย แต่จะบรรลุสิ่งนี้ได้หลังจากแปลงกระบวนการทั้งหมดให้เป็นดิจิทัลเพื่อเริ่มต้น

สู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ” (Smart Hospital)

ขั้นตอนต่อไปสำหรับโรงพยาบาลดิจิทัลคือการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็น โรงพยาบาลอัจฉริยะ เพื่อมอบการดูแลทางคลินิกที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดยังคงเป็นเรื่องยาก เนื่องจากข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพนั้นซับซ้อนและถูกแยกไว้ในระบบต่าง ๆ ที่ไม่สอดคล้องกัน

InterSystems เชื่อว่าข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพจำเป็นต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย, มีประโยชน์ และสามารถนำมาใช้ในรูปแบบใหม่และนวัตกรรม เพื่อให้ระดับการดูแลที่ดีขึ้น  สำหรับโรงพยาบาลอัจฉริยะ คุณต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำซึ่งพร้อมให้บริการทุกที่ทุกเวลา ข้อมูลจะต้องสามารถไหลได้อย่างราบรื่นในทุกแหล่งที่มา พร้อมสำหรับการดำเนินการ และช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น นั่นคือสิ่งที่เรียกว่า “ข้อมูลสุขภาพ (Healthy Data)”

ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น แพลตฟอร์มข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลจำนวนมากในระบบต่าง ๆ ได้ ประโยชน์ของวิธีการนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วในระหว่างการระบาดใหญ่

โดยก่อนหน้านี้ ข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ไม่ได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสมอไป แต่ในสถานการณ์ Covid-19 มีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้ข้อมูลอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบและติดตาม, การวินิจฉัย, การจัดการผู้ป่วย หรือการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น InterSystems ช่วยห้องปฏิบัติการในการรวมเครื่องทดสอบ PCR ใหม่เข้ากับห้องปฏิบัติการและระบบ EMR เพื่อให้ข้อมูลพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ในทันที

ก้าวข้ามอุปสรรคสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

ความท้าทายที่พบบ่อยที่สุดในการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้คือสิ่งต่าง ๆ เช่น งบประมาณ, ทรัพยากร, ทักษะ, การมีส่วนร่วมทางคลินิก, การกำกับดูแล และการจัดการการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งการขาดวุฒิภาวะในการพัฒนากรณีการใช้งานสำหรับเทคโนโลยีใหม่, การเตรียมธุรกิจ, การจัดสรรทรัพยากร และการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนั้นความท้าทายที่พบบ่อยที่สุดจึงเกี่ยวข้องกับผู้คนและกระบวนการ บางครั้งความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการดูแลสุขภาพคือการทำให้ทุกคนเห็นด้วยกับสิ่งที่พวกเขาต้องการทำตั้งแต่แรก

การจัดการทรัพยากรก็เป็นปัญหาทั่วไปเช่นกัน เนื่องจากจะมีทรัพยากรที่จำกัดเสมอในการดูแลสุขภาพ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่การลงทุนด้านเทคโนโลยีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับแพทย์และพยาบาล และให้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่แพทย์และผู้ป่วยในกรอบเวลาที่เป็นจริง

ผู้ให้บริการหลายรายยังคงเผชิญกับอุปสรรคทางเทคนิคต่อการเปลี่ยนแปลงและการวิเคราะห์ทางดิจิทัล รายงานการตลาดล่าสุดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยบริษัทวิจัย Sage Growth Partners พบว่ามีเพียง 20% ขององค์กรด้านการดูแลสุขภาพที่สำรวจเท่านั้นที่ไว้วางใจข้อมูลที่พวกเขาไว้วางใจอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจ

จากการวิจัยพบว่า การบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดสำหรับองค์กรในการบรรลุลำดับความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ นี่เป็นปัญหาที่แม้แต่มาตรฐาน Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) ล่าสุดก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเต็มที่

การทำงานร่วมกัน ไม่ได้เป็นเพียงความท้าทายด้านเทคโนโลยี

ผู้คนมักมองว่าการรวมข้อมูลและความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นความท้าทายด้านเทคโนโลยี ด้วยแพลตฟอร์มข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพของเราจะช่วยจัดการกับความท้าทายดังกล่าว เนื่องจากเข้าใจวิธีเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ และสนับสนุนมาตรฐานข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกันทั้งหมด

เมื่อทำอย่างนั้นแล้ว คุณยังต้องจัดการกับผู้คนและความท้าทายในกระบวนการ การแปลข้อมูลด้านสุขภาพจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งนั้นค่อนข้างง่าย แต่มันยากกว่ามากที่จะให้ผู้ที่ใช้ระบบต่าง ๆ เหล่านี้เห็นด้วยกับความหมายของข้อมูลและวิธีนำเสนอข้อมูลดังกล่าว

ผู้คนมักบ่นว่าการขาดมาตรฐานทั่วไป เช่น FHIR เป็นอุปสรรคต่อสุขภาพดิจิทัล แต่จะมีระบบการรักษาพยาบาลที่ไม่รองรับมาตรฐานล่าสุดอยู่เสมอ และจะมีระบบใหม่ ๆ ที่ยังไม่รองรับมาตรฐานล่าสุดอยู่เช่นกัน

FHIR ไม่ใช่คำตอบของทุกปัญหาด้านการทำงานร่วมกัน ในท้ายที่สุด องค์กรต่าง ๆ จะต้องการชุดเครื่องมือการจัดการข้อมูลและการทำงานร่วมกัน รวมถึงที่เก็บ FHIR เพื่อใช้ประโยชน์จากโซลูชันใหม่ และพวกเขายังต้องการที่จะสามารถขยายโซลูชันของตนได้ เนื่องจากปริมาณข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพและจำนวนธุรกรรมเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ

ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม มีความเป็นไปได้แม้กระทั่งระบบนิเวศของเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการและบริษัทด้านเทคโนโลยีด้านสุขภาพ InterSystems กำลังทำงานร่วมกับผู้ให้บริการหลายรายเพื่อนำแพลตฟอร์มข้อมูล IRIS for Health มาใช้ เพื่อเสนอความสามารถในการทำงานร่วมกันกับระบบที่มีอยู่ และให้ความยืดหยุ่นในการใช้ประโยชน์จากโซลูชันใหม่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่

ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่ก้าวหน้าที่สุดกำลังมองหาการวิเคราะห์และ AI และความสามารถในการรวมระบบต่าง ๆ ผ่าน API และ FHIR ดังนั้นจึงไม่ถูกจำกัดโดยการทำงานของระบบข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพที่มีอยู่ และเมื่อคุณทำเช่นนี้ จะเป็นการเปิดตลาดให้กับนักพัฒนานวัตกรรม เช่น บริษัทที่เริ่มต้นด้าน Healthtech เพื่อรวมโซลูชันใหม่เข้ากับสภาพแวดล้อมของคุณ

เนื่องจากไม่ใช่ผู้ให้บริการทุกรายที่จะลงทุนในแพลตฟอร์มข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ InterSystems จึงทำงานร่วมกับบริษัท medtech และ healthtech เพื่อให้พวกเขามีแพลตฟอร์มข้อมูลเพื่อรวมโซลูชันของพวกเขาเข้ากับสภาพแวดล้อมของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะมีทางเลือกมากขึ้นในการแก้ปัญหาที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ทางคลินิกและการดำเนินงานของพวกเขา และนั่นจะเป็นชัยชนะของโรงพยาบาลและชัยชนะสำหรับผู้ป่วย

 

Resource : https://hospitalmanagementasia.com

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
Scroll to Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า