โรงพยาบาลอัจฉริยะ

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการเติบโตของโรงพยาบาลอัจฉริยะ

ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงทาง ดิจิทัล และการแข่งขันในอุปกรณ์ IoT ทำให้ Dirk Dumortier ผู้อำนวยการฝ่ายขายด้านการดูแลสุขภาพและการบริการเอเชียแปซิฟิกให้ความสำคัญกับเครือข่ายในการปรับปรุงการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพให้ทันสมัย, รักษาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและผู้ป่วย รวมทั้งข้อมูลปลอดภัยเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

การดูแลสุขภาพที่เชื่อมต่อกันเป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิก การดูแลสุขภาพและการแแพทย์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทาง ดิจิทัล อย่างเต็มรูปแบบโดยที่ประโยชน์ที่ได้รับนั้นน่าสนใจ ตั้งแต่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่ดีขึ้นไปจนถึงการลดต้นทุนโดยรวมและความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ IoT ซึ่งนำเสนอโอกาสในการเชื่อมต่อใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ตัวเลขของ IDC คาดการณ์ว่าการแข่งขันของ IoT ในเอเชียแปซิฟิกจะมีการขยายตัวอย่างมากในช่วง 5 ปีข้างหน้า โดยจำนวน IoT เพิ่มขึ้นจาก 3.1 พันล้านในปี 2014 เป็น 8.6 พันล้านภายในปี 2020 คิดเป็น 29% ของยอดรวมทั่วโลก

แม้ว่าการพัฒนาเหล่านี้จะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อผู้ป่วยในแง่ของการบันทึกผู้ป่วยแบบเรียลไทม์และแม่นยำสำหรับการดูแลที่ทันท่วงที แต่จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้าสู่สภาพแวดล้อมด้านการรักษาพยาบาลก็หมายความว่าโรงพยาบาลจะต้องให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยต่อไป

การโจมตี Ransomware ของ WannaCry และ Petya เป็นการย้ำเตือนถึงความท้าทายด้าน ดิจิทัล ที่เพิ่มขึ้นที่โรงพยาบาลกำลังเผชิญอยู่ เมื่อจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในเครือข่ายเพิ่มขึ้น จำนวนจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการแพร่กระจายของการโจมตีทางไซเบอร์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

3 ประเด็นหลักที่การดูแลสุขภาพเห็นประโยชน์ในเชิงบวกของการหยุดชะงักทางดิจิทัล

1.ระบบข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ

การแปลงบันทึกผู้ป่วยเป็นดิจิทัลและย้ายจากเอกสารทางการแพทย์ไปยังเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) ถือเป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐาน มีแผนงาน 7 ขั้นตอนที่กำหนดโดยสมาคมระบบการจัดการข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ (Healthcare Information Management Systems Society, HIMSS) ที่โรงพยาบาลต้องปฏิบัติตามเพื่อรับสิทธิ์ในการเรียกตัวเองว่า “โรงพยาบาลไร้กระดาษ”

การดำเนินการนี้ช่วยขจัดความจำเป็นในการถ่ายโอนเอกสารที่ใช้เวลานานระหว่างโรงพยาบาล ดังนั้นผู้ให้บริการดูแลที่เกี่ยวข้องสามารถดูข้อมูลล่าสุดของผู้ป่วยได้ โดยไม่คำนึงถึงสถานที่

2.อุปกรณ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาลกำลังย้ายจากอุปกรณ์ที่ไม่เชื่อมต่อ, เคลื่อนที่ไม่ได้ หรือติดอยู่ในห้อง ไปสู่เซ็นเซอร์ทางการแพทย์, อุปกรณ์ BioMed, อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สวมใส่ได้ และแม้แต่หุ่นยนต์ผ่าตัด ด้วยการเติบโตอย่างมากในตลาดอุปกรณ์การแพทย์และแอปพลิเคชัน ทำให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ สำหรับระบบอัตโนมัติ, การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ ด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและการรายงานการสังเกตผู้ป่วยที่สำคัญ ผู้ให้บริการสามารถเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยทุกรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.การทำงานร่วมกัน

การดูแลสุขภาพยังห่างไกล ดังนั้น ผู้ป่วย, แพทย์ และเจ้าหน้าที่กำลังทำงานร่วมกันในรูปแบบใหม่ด้วยการโต้ตอบผ่านการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีฅ, มัลติมีเดีย และเสียง หรือที่เรียกว่า “การแพทย์ทางไกล” (telemedicine) เหล่านี้สามารถบูรณาการได้อย่างสมบูรณ์และกลายเป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันทางการแพทย์ด้วยโซลูชันบนคลาวด์

สิ่งนี้สามารถปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลที่อาจต้องเดินทางไกลเพื่อรับการรักษาและบำบัดได้อย่างมากมาย ทำให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นทั่วทั้งไซต์, ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ และการตัดสินใจของโรงพยาบาลที่ดีขึ้น

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล คือ การดูแลแบบ end-to-end ที่ไม่มีใครเทียบได้

ปีที่แล้วมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ได้นำร่องโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางไกลผ่าน IoT สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการใช้เซ็นเซอร์แบบสวมใส่ได้ตรวจสอบผู้ป่วยในขณะที่ดูแลแนะนำการออกกำลังกายผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ต โปรแกรมสามารถช่วยรักษาอาการที่จำเป็นของผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการฟื้นฟูในขณะที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศูนย์การแพทย์ ประหยัดเวลาในโรงพยาบาลและเงินโดยไม่จำเป็นต้องส่งนักบำบัดไปตามบ้าน

ในท้ายที่สุด จุดมุ่งหมายคือการสร้างระบบนิเวศข้อมูลที่มีการบูรณาการอย่างแน่นหนา ซึ่งเชื่อมต่อผู้ป่วยและผู้ดูแลผ่านการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้, ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง และพอร์ทัลการสื่อสารที่มีความปลอดภัยสูง ระบบนิเวศแบบบูรณาการนี้จะช่วยลดข้อผิดพลาดและทำให้ผู้ป่วยและแพทย์มีฐานข้อมูลข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อส่งมอบการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3 เทคโนโลยีเครือข่ายหลัก

การดูแลสุขภาพอัจฉริยะต้องการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายอัจฉริยะเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดเหล่านี้อย่างปลอดภัย เครือข่ายจำเป็นต้องจัดให้มี “การเปิดกว้างที่ปลอดภัย” เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ควรได้รับบริการคุณภาพสูง (QoS) และการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ ณ จุดดูแล

1.การเข้าถึงแบบรวมศูนย์ (Unified Access)

ไม่ว่าไซต์ใดก็ตามที่ผู้ดูแลจะเชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์แบบมีสายหรือไร้สาย พวกเขาต้องการให้พร้อมใช้งานอย่างรวดเร็วด้วยการเข้าถึงทรัพยากรที่พวกเขาต้องการ ด้วยเครือข่ายเดียวเป็นฐาน การรวมระบบแบบใช้สายและไร้สายได้เสร็จสิ้นแล้ว

Unified Access (UA) สามารถควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย สามารถระบุ “อุปกรณ์” หรือ “ผู้ใช้ที่อยู่เบื้องหลังอุปกรณ์” และแมปเข้ากับเครือข่ายเสมือนที่ถูกต้อง ในขณะเดียวกันก็รับประกัน QoS, แบนด์วิดท์ และความปลอดภัย

2.เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Intelligent Fabric)

การรักษา, อุปกรณ์ และการใช้งานใหม่ ๆ ถูกนำมาใช้ในสภาพแวดล้อมด้านการดูแลสุขภาพเป็นประจำ นำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนเครือข่ายที่อาจเกิดขึ้น

เทคโนโลยี Intelligent Fabric สามารถช่วยเร่งการติดตั้ง, ย้าย และเปลี่ยนแปลง และลดปริมาณงานสำหรับแผนกไอที เนื่องจากระบบอัตโนมัติที่มีให้ผ่านการกำหนดค่าเสมือนด้วยตนเอง, เซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อด้วยตนเอง หรือสวิตช์ LAN เพิ่มเติมหรือจุดเชื่อมต่อเมื่อเครือข่ายขยายตัว

3.การวิเคราะห์อย่างชาญฉลาด (Smart Analytics)

ฝ่ายไอทีจำเป็นต้องสามารถระบุได้ว่าควรอนุญาตแอปพลิเคชันบางอย่าง เช่น EMR หรือแอป BioMed หรือแม้แต่ Netflix จากนั้นจึงกำหนด QoS ให้กับแอปพลิเคชันตามลำดับความสำคัญ

ด้วยการวิเคราะห์อัจฉริยะ แผนกไอทีจะสามารถดูแอปพลิเคชันทั้งหมดที่ทำงานบนเครือข่ายได้แบบเรียลไทม์ ทำให้พนักงานสามารถควบคุมได้หากจำเป็น ถัดจากการใช้งานแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์อัจฉริยะช่วยให้แผนกไอทีมีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการดำเนินงานเครือข่ายโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และวางแผนสำหรับการเปิดตัวและการขยายเทคโนโลยีใหม่

พิสูจน์อนาคตและปลอดภัยด้วยเครือข่ายเดียว

ด้วยเครือข่ายเดียวที่เป็นฐานและแนวทางโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม EMRs อุปกรณ์ใหม่ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ได้รับการปรับปรุงจึงสามารถนำมาใช้, จัดการ และบรรจุในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลได้ รวมทั้งการบันทึกผู้ป่วย, อุปกรณ์ของพนักงาน หรือเซ็นเซอร์สามารถให้ทรัพยากรเครือข่ายที่เหมาะสมด้วยวิธีที่มีการควบคุมและปลอดภัย

ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์การรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงกันอย่างแท้จริง ผู้ดูแลระดับแนวหน้าสามารถแบ่งปันข้อมูลได้ตามต้องการ, อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสามารถช่วยติดตาม, รายงาน และวิเคราะห์สุขภาพของผู้ป่วยได้เร็วกว่าที่เคย และทุกที่ที่ในโรงพยาบาล เวชระเบียนจะถูกส่งไปยังผู้ที่ต้องการได้ทันที

 

Resource : https://healthcare-digital.com

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
Scroll to Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า