เคล็ดลับเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมให้กับโรงพยาบาลของคุณ

6 เคล็ดลับเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมให้กับโรงพยาบาลของคุณ

นวัตกรรม ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ROI และวัฒนธรรม แต่สิ่งสำคัญคือต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้มากกว่าที่เคยในขณะที่เราเปลี่ยนไปใช้การดูแลที่เน้นคุณค่า

1.ทำให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของคุณ

โรงพยาบาลควรทำงานเพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการของพวกเขาให้ดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพอย่างจริงจัง, ให้เกียรติและเฉลิมฉลองแนวคิดใหม่ หากเป็นไปได้ พวกเขาควรสร้างศูนย์นวัตกรรมด้วย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ การเปลี่ยนผ่านไปสู่การดูแลแบบเน้นคุณค่านั้นต้องการการคิดใหม่พื้นฐานของกระบวนการที่ฝังแน่น

ดังนั้นระบบสุขภาพทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในหมู่เจ้าหน้าที่คลินิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควรได้รับการติดตาม ต้องคิดใหม่ทุกขั้นตอนการทำงานทางคลินิกที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์และควบคุมต้นทุน หากคุณยังคงต้องเสียค่าบริการ ให้ระวัง เพราะคุณคงไม่ต้องการที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

2.กำหนดกลยุทธ์ของคุณให้เป็นแบบแผน

ในทางกลับกัน “นวัตกรรมเฉพาะกิจไม่เพียงพอ” สิ่งสำคัญคือต้องปรับแนวความคิดริเริ่มด้านนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะด้าน และสามารถขยายโครงการที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้เมื่อทำได้ นั่นเป็นเหตุผลที่ “การทำให้กลยุทธ์นวัตกรรมของคุณเป็นทางการเป็นสิ่งสำคัญ”  คุณต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงในการสนับสนุน และเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กรของคุณ ไม่เช่นนั้นคุณอาจจะต้องปวดหัวแน่ ๆ

หลังจากที่คุณมีกลยุทธ์นั้นแล้ว คุณต้องแสดงให้ทุกคนเห็นให้ได้ว่านวัตกรรมอยู่ที่ไหน โดยระบุพื้นที่ที่มีความต้องการสูง, พื้นที่ที่คุณต้องปรับปรุงในฐานะองค์กร และต้องใช้ความเป็นผู้นำในการแสดงตำแหน่งของนวัตกรรมนั้น วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมที่ได้รับการจัดระเบียบอย่างเหมาะสม พร้อมการสนับสนุนจากบนลงล่าง สามารถช่วยกำหนดเป้าหมายแนวคิดที่ชาญฉลาดในที่ที่ต้องการมากที่สุด

3.สร้างโครงสร้างการกำกับดูแล

สิ่งสำคัญคือการพัฒนากรอบการทำงานสำหรับการนำนวัตกรรมไปใช้ทั่วทั้งองค์กร โรงพยาบาลจำเป็นต้องคิดอย่างหนักเกี่ยวกับคุณค่าทางคลินิกของโครงการนวัตกรรมบางโครงการ ตลอดจนข้อกำหนดทางเทคนิคและกรณีศึกษาทางธุรกิจ เมื่อคุณได้รับความเป็นผู้นำแล้ว คุณจะสามารถเริ่มสร้างกรอบงานและจัดระเบียบทีมของคุณได้

ดังนั้นระบบสุขภาพจึงตัดสินใจสร้างสิ่งที่เรียกว่า Innovation Council ซึ่งสามารถประเมินมูลค่าโครงการเฉพาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่, พัฒนาตัวชี้วัดเพื่อวัดความสำเร็จ, ตัดสินใจเกี่ยวกับไทม์ไลน์โดยประมาณ, หาวิธีที่จะทำงานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและคลินิก เวิร์กโฟลว์ และอื่น ๆ แต่โดยพื้นฐานแล้ว มีคำถามเดียวที่คุณต้องตอบคือโครงการนวัตกรรมนี้มีคุณค่าทางคลินิกหรือไม่ ถ้าคุณคิดว่ามีคุณค่าทางคลินิกที่จะช่วยเราในทางใดทางหนึ่ง ก็ควรเดินหน้าต่อไป

4.สร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านการทำงานร่วมกัน

นวัตกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอดีตเกี่ยวข้องกับการขจัดรอยแยกที่ประดิษฐ์ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวิวัฒนาการของการดูแลแบบทีมและแบบบูรณาการ หรือความก้าวหน้าของการจัดการสุขภาพประชากรที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ความก้าวหน้าที่เป็นประโยชน์มากที่สุดในการส่งมอบการรักษาพยาบาลนั้นมาจากการรับรู้ว่าการทำงานร่วมกันนั้นได้ผล

ดังนั้นเมื่อต้องการขับเคลื่อนนวัตกรรม การ “ส่งเสริมทีมนวัตกรรมสหวิทยาการ” จึงเป็นเรื่องมีค่า ยังคงมีการแบ่งแยกที่ประดิษฐ์ขึ้นซึ่งขัดขวางการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลจำนวนมากเกินไปยังคงมีกำแพงขวางกั้นระหว่างการวิจัยและการดำเนินการทางคลินิก ซึ่งเราแบ่งพื้นที่นี้ออกเป็นสองส่วนโดย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน แต่ทุกสิ่งที่เราทำในด้านนวัตกรรมและการวิจัยควรลดลงในการดำเนินงาน

5.คิดนอกกรอบสำหรับการระดมทุน

ขณะที่ไล่ตามนวัตกรรม โรงพยาบาลทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ควรเปิดรับวิธีการใหม่ ๆ ในการส่งเสริมและจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการใหม่  ตัวอย่างเช่น ผู้จำหน่ายไอทีสามารถนำเสนอมากกว่าความสัมพันธ์แบบซื้อ-ขายมาตรฐาน และเป็นโอกาสที่สามารถนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น

ผู้ขายจำนวนมากขึ้นได้แสดงให้เห็นว่ามีโซลูชั่นที่สร้างสรรค์มาก ดังนั้นจงทำให้ผู้ขายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมของคุณ ในทำนองเดียวกัน โรงพยาบาลขนาดเล็กควร “เข้าถึงศูนย์การแพทย์เชิงวิชาการ” โดยใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่องค์กรขนาดใหญ่สามารถให้ได้ โรงพยาบาลขนาดเล็กควรนึกถึงศูนย์การแพทย์เชิงวิชาการ เพราะพวกเขาทำงานหนักกันอย่างมาก ดังนั้นการเป็นหุ้นส่วนที่ชาญฉลาดสามารถช่วยยกระดับองค์กรที่มีทรัพยากรน้อยลงได้มาก

6.ใช้โครงการเล็ก ๆ เพื่อต่อยอดนวัตกรรม

การเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยและการปรับขนาดจะช่วยควบคุมความเสี่ยง, ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์เมื่อเวลาผ่านไป โครงการนำร่องและแบบจำลองการวนซ้ำเป็นวิธีที่ดี ทดสอบโครงการขนาดเล็กในสภาพแวดล้อมที่จำกัด แทนที่จะควบคุมผ่านโครงการใหญ่ ๆ เว้นแต่คุณจะแน่ใจว่าผลลัพธ์เป็นไปในเชิงบวก

 

 

Resource : https://www.healthcareitnews.com

บทความที่เกี่ยวข้อง
Scroll to Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า